Featured Articles #1

Rejestracja EKG

Holter EKG wykrywa zaburzenia rytmu pracy serca, przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego i nieprawidłowości elektrolitowe.